КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2012 р. № 706
Київ

Про затвердження Державної цільової програми
“Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”
на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству соціальної політики, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двомісячний строк розробити та затвердити регіональні програми виконання завдань і заходів Програми;

подавати щороку до 30 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 25 лютого Кабінетові Міністрів України.

4. Міністерству соціальної політики, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів оприлюднювати у засобах масової інформації та через Інтернет результати моніторингу виконання Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 26

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро