Світ стає зручнішим!

Універсальний Дизайн – концепція, яка набуває все більшої актуальності у світі, що передбачає проектування продукції та середовища таким чином, щоб ними могли були користуватися найбільш широке коло людей – може бути ефективним інструментом для вирішення цих проблем і допомогти мільйонам людей, щоб у них було краще життя.

Міжнародний експерт Д-р Ольга Красюкова-Еннс презентувала досвід Канади, США та Ірландії в сфері державної політики та роль громадських організацій щодо включення в суспільство людей з інвалідністю на рівні з іншими завдяки впровадженню принципів Універсального Дизайну. Учасники тренінгу розглянули позитивні практики застосування УД та обговорили подальші кроки та ефективні рішення з урахуванням українських реалій.

«Ми повинні прагнути до видалення всіх бар'єрів, які впливають на включення та рівнозначну участь у суспільстві людей з інвалідністю та інших уразливих груп населення. Соціальна ізоляція не тільки впливає на життя вразливих груп, але й на розвиток громад та суспільства в цілому. Універсальний Дизайн, також відомий як Дизайн для Всіх, може служити в якості ефективного інструменту, щоб зробити Україну інклюзивним суспільством, де кожен має право голосу і бере участь. Ми сподіваємося, що цей семінар допоможе українським політикам та експертам прийняти необхідні кроки в напрямку створення відкритого для всіх суспільства в Україні», – зазначила Ініта Пауловіца, заступник постійного представника ООН в Україні.

«Однак говорячи про преваги універсального дизайну, слід мати на увазі не тільки людей з інвалідністю, а й кожного з нас. Кожна людина проходить певний життєвий цикл і на різних етапах має різний рівень мобільності. Дитина до 7 років не відкриє важкі двері. Вагітна жінка чи жінка з коляскою не пройде сходами підземного переходу. Людина похилого віку чи юнак, що тимчасово втратив мобільність через травму, не зможуть подолати перешкоди на вулиці, які є абсолютно непомітними для людей 30 років. До того ж, статистика свідчить, що у віці 65 років 40% людей мають функціональні порушення, а після 80 років майже кожен. Тобто універсальний дизайн покликаний створити світ доступний та зручний для всіх, незалежно від можливостей», – відзначила Д-р Ольга Красюкова-Еннс.

«Існує певна спорідненість між поняттями Доступність та Універсальний дизайн. Однак ототожнювати їх немає підстав. Універсальний Дизайн – це стратегія, яка спрямована на те, щоб проектування та компоненти любого середовища, виробів, комунікацій, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозумілі всім і відповідали вимогам спільно користування. Універсальний Дизайн є економічно ефективним підходом. Ця концепція вимагає від державних осіб, приватних компаній, архітекторів , веб-дизайнерів, вчителів та ін. враховувати людське різноманіття, а також проблеми з якими стикається багато людей в той чи інший час свого життя отримуючи досвід обмеженості», – додала Лариса Байда, начальник відділу Національної Асамблеї Інвалідів України (НАІУ).

«На жаль, в нашій країні застосування принципів Універсального Дизайну ще не набуло широкої практики. Наприклад, є окремі об’єкти, які враховують той чи інший принцип Універсального Дизайну, як от – Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (термінал D), Національний центр параолімпійської, дефлімпійської підготовки і реабілітації у м. Євпаторії, окремі супермаркети, окремі «мережеві» готелі. Одна з проблем в тому, що головний принцип Універсального Дизайну «всі потреби користувачів мають бути інтегровані від самого початку процесу проектування» не враховують. Це стосується різних сфер, починаючи від формування державної політики і закінчуючи плануванням парку або зведенням нової школи», – відзначив Володимир Азін, головний спеціаліст Національної Асамблеї інвалідів України (НАІУ).

«Україна вже здійснила певні зусилля з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів , в тому числі у сфері Доступності оточуючого середовища та Універсального Дизайну. Так, було прийнято ряд нормативних документів, які забезпечують людям з інвалідністю та маломобільним групам населення реалізацію їх прав. На жаль, виконання вимог чинного законодавства не забезпечується – це мабуть є однією з відповідей на те: «Чому наші міста залишаються недоступними та бар’єрними?». Головна мета створення доступного середовища – це створення відкритого суспільства для всіх», – зазначив Ярослав Грибальський, національний координатор програм з безбар'єрності НАІУ.


Спільна Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні» впроваджується в Україні Програмою розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП) у партнерстві з Міністерством соціальної політики України та Національною асамблеєю інвалідів України. Мета Спільної Програми - сприяння застосуванню стандартів доступності та універсального дизайну як таких, що забезпечать залучення і участь людей з інвалідністю, а саме сприяння подоланню існуючих бар'єрів, які заважають або обмежують рівний доступ до послуг і об'єктів, призначених для широкої громадськості.

Програма реалізовується на регіональному та національному рівнях, і сприяє всебічному розвитку потенціалу та підвищенню обізнаності. Крім того, ця програма сприяє виконанню статей 4, 9, 23, 25, 26, 27 Конвенції про права інвалідів.

Зокрема, на національному рівні проводиться інформаційно-просвітницька кампанія щодо подолання упереджень стосовно людей з інвалідністю та сприяння доступності та застосуванню універсального дизайну на початкових стадіях проектування та розробки продукції, програм та послуг.

Загальнонаціональна Спільна Програма впроваджуватиметься упродовж двох років. Її бюджет складає 365 600 доларів США, які надано Партнерством ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю, а також ПРООН та ЮНІСЕФ.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро