Норми та стандарти України

Законодавче та нормативне забезпечення життєдіяльності маломобільних груп населення

У 1993 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», які базуються на основних міжнародних правових актах і констатують необхідність реалізації заходів, щодо забезпечення людей з інвалідністю рівними можливостями з іншими мешканцями, в тому числі і доступності до житла, будинків і споруд громадського обслуговування, місць роботи та відпочинку. Чинне законодавство України, також відповідає положенням «Стандартних правил...» щодо маломобільних груп населення (далі – МГН).

Перелік об’єктів (будинків, споруд, приміщень, місць обслуговування), доступних маломобільним відвідувачам, повинен встановлюватися завданням на проектування, що затверджується у встановленому порядку за узгодженням з територіальними органами соціального захисту населення з урахуванням думки громадських об’єднань людей з інвалідністю.

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики проектування, будівництва та експлуатації житлових та громадських будинків і споруд, а також з урахуванням досвіду експериментального проектування та реконструкції об’єктів з організацією доступності МГН за ступенем значущості критерії організації безбар’єрного архітектурного середовища повинні мати такий порядок пріоритетів: доступність, безпека, інформативність і зручність.

Так, критерій доступності повинен містити вимоги:

 • до можливості безперешкодного і зручного руху маломобільних відвідувачів земельною ділянкою або закладом обслуговування;
 • до входів до будинків;
 • до дверних і відкритих прорізів;
 • до безперешкодного руху комунікаційними шляхами, приміщеннями і просторами як у будинку, так і на земельній ділянці;
 • до можливості своєчасно скористатися місцями відпочинку, очікування і попутного обслуговування;
 • щодо проходів до різного обладнання і меблів;
 • до ширини внутрішніх сходів.

Під безпекою слід розуміти можливість безперешкодного проживання у житловому будинку, відвідування об’єктів обслуговування без ризику бути травмованим будь-яким чином або заподіяти шкоду своєму майну, будинку, споруді чи обладнанню. Це стосується розміщення вхідних площадок, сходів і підйомних пристроїв та їх захист від атмосферних опадів; шляхів руху маломобільних відвідувачів усередині будинку, а також матеріалів для огороджень, дверей і т. ін.

До вимог критерію інформативності рекомендується включити:

 • своєчасне розпізнавання орієнтирів у архітектурному середовищі будинків;
 • точну ідентифікацію свого місця знаходження і місць, які є метою відвідування;
 • використання засобів інформування, які відповідають особливостям різноманітних груп споживачів;
 • можливість ефективної орієнтації відвідувачів як у світлий, так і в темний час доби;
 • скорочення часу і зусиль на отримання необхідної інформації;
 • можливість мати безперервну інформативну підтримку на усьому шляху руху будинком.

Критерій зручності рекомендується формувати на основі таких вимог:

 • створення умов для комфортного проживання мешканців житлових будинків, для мінімальних витрат часу і зусиль на задоволення своїх потреб відвідувача об’єктів обслуговування;
 • забезпечення своєчасної можливості відпочинку, очікування і додаткового обслуговування;
 • забезпечення умов для компенсації зусиль, які були витрачені під час руху і отримання послуг;
 • підвищення якості обслуговування через його концентрацію у просторі будинку;
 • збільшення асортименту послуг з урахуванням стану здоров’я відвідувачів за рахунок створення додаткових умов, які допомагають відвідувачеві в отриманні необхідного обслуговування.

Нормалізацію зазначених пріоритетів пропонується запроваджувати на основі ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», які набули чинності з 1 травня 2007 року і введені на заміну ще радянського ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

ДБН складається з 7 розділів, в яких послідовно розглядаються сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення понять, загальні положення, вимоги до земельних ділянок, загальні вимоги до будинків і споруд, які включають:

 • входи та шляхи руху;
 • сходи і пандуси;
 • ліфти і підйомники;
 • шляхи евакуації;
 • внутрішнє обладнання;
 • санітарно-гігієнічні приміщення;
 • особливі вимоги до середовища життєдіяльності МГН, які включають:

- житлові будинки і приміщення;
- зони обслуговування відвідувачів у громадських будинках;
- робочі місця.

У додатках А, Б, В наводяться:

 • розрахунок рівня пожежної безпеки маломобільних груп населення (таблиці А.1 та А.2);
 • розрахунок кількості ліфтів, необхідних для порятунку людей з інвалідністю із зони безпеки, та бібліографія.

Не дивлячись на те, що в наш час діють більше 10 нормативних документів (ДБН, СНиП тощо) на даний час найбільш слабкою і відсталою ланкою залишається діяльність, безпосередньо пов’язана з роботою архітекторів, проектувальників, сферою управління, розвитком міст та інших населених пунктів, міською інфраструктурою, благоустроєм і обладнанням міського простору, плануванням і обладнанням будинків і споруд, інформаційних і орієнтувальних просторів.

Широке застосування законодавчих та нормативних документів з питань формування максимально зручних умов життєдіяльності маломобільних груп населення – це один із критеріїв на шляху України до Європейського Союзу.

Перелік Державних будівельних норм

 1. ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення» (Витяг)
 2. ДБН В.2.3-4-2000 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги» (Витяг)
 3. ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів» (Витяг)
 4. ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»
 5. ДБН В.2.2-16-2006 «будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»
 6. ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» (Витяг)
 7. ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» (Витяг)
 8. ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Перелік нових Державних будівельних норм

 1. ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”
 2. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»
 3. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»
 4. ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди: Заклади освіти»
 5. ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди: Заклади дошкільної освіти»

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро