Дизайн для всіх!

Універсальний дизайн або «дизайн для всіх» – концепція, що передбачає проектування продукції та середовища таким чином, щоб ними могли були користуватися найбільш широке коло людей. Універсальний дизайн набуває все більшої актуальності у світі, особливо в умовах зростаючого числа літніх людей у ​​багатьох країнах.

В основі філософії універсального дизайну лежить ідея створення такого середовища, продуктів і послуг, які були б корисні всім, а не тільки людям з інвалідністю. У найбільш простому розумінні, Універсальний Дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого знаходиться людина і який враховує потреби кожного і кожної.

На цьому веб-сайті розміщені приклади використання Універсального Дизайну у сфері будівництва та архітектури, які є хорошими прикладами для широкої аудиторії. Серед категорій представлені заклади охорони здоров'я, освіти та культури, громадські місця, транспорт, комерційні будівлі, житло, громадські будівлі, заклади для охорони історичних об’єктів та релігійні установи.

Одним із прикладів універсального дизайну є плаский вхід до будівлі. Такий дизайн приносить користь не тільки людям з інвалідністю, що приводять до обмеженою мобільності, але й допомагає пересуванню людей з дитячими колясками або тим, хто переносить важкі коробки або інші громіздкі речі в приміщення.

Іншим прикладом є субтитри на телебаченні. Вимовлені слова одночасно з'являються в письмовій формі на екрані телевізора. Це не тільки корисно для слабочуючих або глухих людей, але це також допомагає зрозуміти суть того, що відбувається на екрані тим, хто дивиться телебачення в галасливій обстановці, наприклад, в ресторані.

Кожен, хто планує побудувати нову школу чи медичний центр або відновити історичний чи культурний об’єкт, зможе легко отримати відповідну інформацію про готові споруди, спроектовані для потреб усіх людей. Універсальний Дизайн може бути ефективним інструментом для вирішення проблем мобільності і допомогти мільйонам людей, щоб у них було краще життя.

Про проект

Цей веб-сайт створений у рамках діяльності Спільної Програми «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні», що впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у співпрації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю в партнерстві з Міністерством соціальної політики України, Міністерством охорони здоров’я України та Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України.

Перший етап Програми був впроваджений Програмою розвитку ООН в Україні спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Міністерством соціальної політики України та Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у період з грудня 2012р. по березень 2015р.

Метою першого етапу програми було сприяння застосуванню принципів доступності та універсального дизайну до об’єктів, середовища та процесів, призначених для загального публічного доступу, як засобів залучення та участі людей з інвалідністю в Україні.

Другий етап Програми має на меті подальше сприяння застосуванню стандартів доступності та універсального дизайну, забезпечуючи сталий розвиток та поширення результатів, досягнутих під час першого етапу. Програма зосереджена на подоланні існуючих бар'єрів, що перешкоджають чи обмежують рівні можливості для людей з інвалідністю до послуг та об’єктів, а також гарантуванні того, що права людей з інвалідністю у сфері охорони здоров'я, навчання, зайнятості, надання публічних та соціальних послуг реалізовуються повною мірою щоденно.

Тривалість: 18 місяців (вересень 2017 – лютий 2019)

Цілі Програми:

Програма реалізовується на національному та на місцевому рівнях, і спрямована у  чотирьох напрямах:

  1.  Покращення доступу до конкурентної зайнятості для людей з інвалідністю, зокрема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок з інвалідністю.
  2.  Покращення доступу до медичних послуг для людей з інвалідністю, зокрема для жінок та дітей з інвалідністю.
  3.  Усунення перешкод у наданні послуг людям з інвалідністю шляхом підтримки місцевих ініціатив з універсального дизайну товарів, послуг, інфраструктури та інформації.
  4.  Проведення інформаційної кампанії з питань інвалідності, доступності та універсального дизайну серед ключових зацікавлених сторін та широкої громадськості.

Очікувані результати:

  1. Впроваджено 10 місцевих ініціатив з питань універсального дизайну в сфері охорони здоров'я, зайнятості, соціальних послуг, інфраструктури та інше;
  2. 180 представниківнаціональних і місцевих органів влади, бізнесу, надавачів соціальних послуг, роботодавців застосовують принципи універсального дизайну та доступності;
  3. Ресурсний центрз питань універсального дизайну для підвищення обізнаності про доступність та принципи універсального дизайну серед громадськості та спеціалістів заснований та функціонує;
  4. 400 тисяч представників органів влади, бізнесу, постачальників послуг, громадськості зміцнили потенціал щодо доступності та універсального дизайну в результаті проведення громадських просвітницьких та інформаційних заходів/ конференцій/ розповсюдження матеріалів;
  5. Розроблено 4 галузеві нормативні акти або навчальні програми з питань доступності та універсального дизайну.

Що таке Універсальний Дизайн?

Універсальний Дизайн – це принцип дизайну місць, речей, інформації, повідомлень та політики, який дозволяє скористатися ними найбільш широкому колу людей у найрізноманітніших ситуаціях та не передбачає створення окремих або спеціальних можливостей для такого користування. У найбільш простому розумінні, Універсальний Дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого знаходиться людина і який враховує потреби кожного і кожної.

Завдяки семи принципам Універсального Дизайну речі, простір, послуги, взаємодія між людьми стають зручними, безпечними, доступними:

Принцип 1 – Рівність та доступність використання

Принцип 2 – Гнучкість використання

Принцип 3 – Простота й інтуїтивність використання

Принцип 4 – Доступно викладена інформація

Принцип 5 – Терпимість до помилок

Принцип 6 – Малі фізичні зусилля

Принцип 7 – Наявність необхідного розміру, місця, простору

Універсальний Дизайн також називають Інклюзивним Дизайном, Дизайном для всіх, а також Дизайном на всі випадки життя. Це не певний стиль дизайну, а орієнтування на усі процеси дизайну, в основі якого лежить відповідальність перед досвідом користувача. Він має схожі риси з рухом «зеленого» дизайну, який також пропонує принцип вирішення проблем проектування на основі базових цінностей екологічної відповідальності.

Універсальний та «зелений» дизайн можна легко назвати двома сторонами одного процесу, але на різних стадіях розвитку. «Зелений» дизайн фокусує увагу на екологічній сталості, тоді як Універсальний Дизайн – на соціальній.    

На цьому веб-сайті розміщені приклади використання Універсального Дизайну у різних сферах, кожен з яких включає в себе описи особливостей Універсального  дизайну проекту, оцінки, фотографії, зображення та інформацію про команду, яка його спроектувала і побудувала. Серед категорій представлені сфера охорони здоров'я, освіти та культури, громадські простори та будівлі, транспорт, комерційні будівлі, житло, сфера обслуговування, ІТ рішення та предметний дизайн. Тематичні приклади багаті наочними матеріалами. Сайт надає кілька способів пошуку тематичних прикладів.

Кожен, хто планує побудувати нову школу чи медичний центр або відновити історичний чи культурний об’єкт зможе легко отримати відповідну інформацію про готові рішення, спроектовані для потреб усіх людей.

ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» (Витяг)

ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» містять вимоги до забезпечення доступності для МГН доступності земельних ділянок відкритих спортивних споруд, місць для глядачів. Наведено необхідні параметри зон, просторів та елементів будинків, споруд і приміщень для МГН. Визначено розміри одночасної пропускної спроможності, наведено розміри площ роздягалень басейнів, залів, відкритих споруд для осіб з інвалідністю різних груп, а також перелік і розміри площ приміщень медико–відновлювальних центрів.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро