УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб
з обмеженими фізичними можливостями

З метою розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями, утвердження і забезпечення їх прав, реалізації положень Конвенції про права інвалідів, ратифікованої Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-УІ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку заходів, спрямованих на виконання Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006 - 2015 роках (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Кес(2006)5);

2) вжити додаткових заходів для активізації роботи органів виконавчої влади, спрямованої на привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю, популяризацію загальнолюдських цінностей, толерантного та поважного ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями;

3) розглянути питання стосовно збільшення у 2011 році бюджетного фінансування пов’язаних із реалізацією прав осіб з обмеженими фізичними можливостями заходів, зокрема, щодо санаторно-курортного лікування інвалідів та дітей-інвалідів, забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації, підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів у реалізації програм і заходів із соціального захисту інвалідів, у тому числі збільшення видатків на фінансову підтримку організацій невиробничої сфери Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих;

4) підготувати та внести до 1 вересня 2011 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості населення стосовно вдосконалення механізмів сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, економічного стимулювання роботодавців до створення ними робочих місць для інвалідів;

- про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи надання соціальних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- про внесення змін до законодавчих актів України, які регулюють питання щодо впровадження архітектурної діяльності, визначення основ містобудування, планування і забудови територій, транспорту, телекомунікацій, стандартизації і сертифікації, технічних регламентів та процедури оцінки відповідності, захисту прав споживачів, психіатричної допомоги щодо створення безперешкодного середовища для інвалідів по зору, слуху, з ураженнями опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, осіб із психічними захворюваннями і розумовою відсталістю, у тому числі створення умов для доступу таких осіб до освітніх послуг, забезпечення гарантування їх прав на вільне волевиявлення під час виборів;

5) забезпечити підготовку за участю всеукраїнських громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 листопада 2011 року державну цільову програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів», передбачивши, зокрема:

- удосконалення умов оплати праці спеціалістів, педагогічних працівників навчальних закладів для роботи з дітьми з особливими потребами, зокрема встановлення їм доплат за особливі умови праці;

- розвиток та технічне супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідне бюджетне фінансування;

- створення нових або відповідне облаштування існуючих державних закладів оздоровлення та відпочинку для надання послуг із реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі тих, які проживають у дитячих будинках-інтернатах;

6) опрацювати питання стосовно запровадження окремих бюджетних програм щодо належного забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів виробами медичного призначення, поновлення бюджетної програми «Корекційна освіта»;

7) вжити заходів щодо розширення застосування у сфері освіти дактильно-жестової мови як засобу спілкування інвалідів з вадами слуху, забезпечити доступ таких осіб до засобів масової інформації через титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову інформаційних і тематичних телепрограм, кіно- та відеофільмів.

2. Міністерству охорони здоров’я України вжити до 1 липня 2011 року заходів щодо:

удосконалення процедури оформлення інвалідності та складання індивідуальних програм реабілітації інвалідів з урахуванням міжнародного досвіду;

належного організаційно-кадрового та матеріально-технічного забезпечення медико-соціальної експертизи.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

ужити за участю Національної академії педагогічних наук України додаткових заходів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах;

утворити до 1 листопада 2011 року у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти структурні підрозділи для науково-методичного забезпечення інклюзивного та інтегрованого навчання осіб з особливими потребами;

розробити за участю Національної академії педагогічних наук України навчально-методичні матеріали для забезпечення навчання у дитячих будинках-інтернатах системи органів праці та соціального захисту населення вихованців із помірною та глибокою розумовою відсталістю, психічними розладами;

забезпечити дальший розвиток паралімпійського і дефлімпійського руху та реабілітації інвалідів засобами фізичної культури та спорту, у тому числі шляхом підтримки діяльності Українського центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» та Національного комітету спорту інвалідів України.

4. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України забезпечити протягом 2011 - 2012 років:

перегляд державних будівельних норм із проектування та будівництва будинків і споруд установ та закладів, у тому числі для осіб, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням потреб зазначених осіб;

посилення ролі «комітетів доступності» в частині здійснення ними моніторингу і контролю за забезпеченням доступності осіб з інвалідністю до соціальної, архітектурної, транспортної інфраструктури та доступу до інформаційного середовища, у тому числі під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розробити за участю всеукраїнських громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 липня 2011 року порядок здійснення експертизи проектів національних стандартів із виробництва товарів (робіт) і надання послуг з метою врахування у таких проектах потреб інвалідів по зору, слуху, з ураженнями опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

активізувати взаємодію з громадськими організаціями інвалідів, залучати в установленому порядку представників регіональних «комітетів доступності» до розгляду питань, пов’язаних із доступністю для осіб з обмеженими фізичними можливостями об’єктів соціальної, архітектурної, транспортної інфраструктури, інформаційного середовища, та здійснення моніторингу стану виконання таких рішень;

забезпечити проведення щороку інвентаризації матеріально-технічної бази державних та комунальних будинків- інтернатів, інших установ, які обслуговують інвалідів, ужити в установленому порядку заходів щодо її оновлення та модернізації;

забезпечити в установленому порядку належне фінансування будинків-інтернатів (пансіонатів), стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), дитячих будинків- інтернатів, здійснювати постійний контроль за умовами проживання і наданням соціальних, медичних та реабілітаційних послугу таких закладах, а також за використанням коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), в яких особи перебувають на повному державному утриманні, у частині спрямування зазначених коштів виключно на поліпшення умов перебування осіб у таких установах (закладах);

ужити заходів щодо оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів, які проживають у дитячих будинках-інтернатах, ураховуючи їх особливі фізичні і психічні вади.

7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

ужити в установленому порядку до 1 липня 2011 року додаткових заходів щодо поліпшення доступу осіб з ураженням органів слуху до інформації, а також створення тематичних теле- та радіопрограм з питань інвалідності на державному і регіональному рівнях;

забезпечити широке висвітлення заходів із розв’язання проблем людей з інвалідністю, реалізації в Україні Конвенції про права інвалідів та пропагування участі осіб з обмеженими фізичними можливостями в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

19 травня 2011 року
№ 588/2011

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро